949-559-6868 info@sccca.org

Donor List

We thank you for your generous donation in 2016 ( 1/1/2016 to 12/31/2016)
*donor names listed in alphabetical order*

$100-$999

 • Albert Kong
 • Alice Muntz
 • An-Chi & Shirly Lee
 • Andrew Chien
 • B. Lau
 • Boeing Company Gift Match
 • Chue Huang Chiu
 • Dr. Shin Lin
 • First General Bank
 • Ing Wen Huang
 • Irene Chan
 • Jamie Maragnell
 • Jen Chen
 • Karen H. Tison
 • Kevin Chao
 • Kim Ko
 • Li Ing Chan
 • Mike Chen
 • Noel Wang
 • Pei Huang
 • Robert Tan
 • Ronald Chen
 • Show-Yu Tai
 • Shujian Bi
 • Shyh-Hua Eric Jao
 • State Farm Companies Fundation
 • Sung-Hsien Chang
 • Thai & Jersey M. Sun
 • TUAASC
 • Ve-Na Chen
 • Vic & Chu Wu
 • Wendi Chen
 • Yu-Wei & Ching -Fu Lin

$1,000-$4,999

 • Albert Chao Hua Tseng
 • Chih Kuan Yen
 • Chih-Jung Sa
 • Macro Products, Inc.
 • Noman Farm
 • Richard & Shirely Huang
 • Rose Hills Memroial Park & Mortuary
 • Tung & Company
 • World Jounal
 • Xiaodan Liu

$5,000 & up

 • Association For Dao Enlightenment
 • Bin Shen
 • Cathay Bank Foundation
 • Chao-I Lin M.D. & Kooitin Yeoh
 • Edward Kuo
 • Hotel Indigo Anaheim
 • Hsu Hwa Chao Foundation
 • Jenny Wang
 • Jong C Limb & Karen Kou-Limb
 • Nelson T. & Sarah Mar
 • Patrick & Yvonne Curry
 • Ramada Plaza Hotel Anaheim
 • The Captial Group Companies Charitable Foundation in honor of Albert Tseng
 • The David Sun and Diana Sun Trust
 • Tsao Family Foundation
 • Zion Enterprises LLC